Hotline: 0967 111 039
Zalo

Thay Đèn Flash iPhone

BẢNG GIÁ THAY ĐÈN FLASH IPHONE
 
THAY ĐÈN FLASH IPHONE CHI PHÍ THỜI GIAN SỮA CHỮA BẢO HÀNH GHI CHÚ
iPhone 4s 150.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 5 250.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 5s 250.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 5c 250.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone SE 250.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 6 300.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 6 Plus 400.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 6s 300.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 6s Plus 400.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 7 450.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 7 Plus 550.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 8 650.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 8 Plus 750.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone X (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone Xr (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone XS (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone XS Max (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone SE (2020) (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 11 (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 11 Pro (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 11 Pro Max (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 12 mini (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 12 (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 12 Pro (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 12 Pro Max (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
 
Thay Đèn Flash iPhone - Liên hệ giá tốt: 0967 111 039